Disclaimer

Praktijk voor Complementaire Therapieën

 
 

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorg en aandacht is samengesteld, kan de juistheid van de gegeven informatie onmogelijk worden gegarandeerd. Aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website is uitgesloten.

De praktijk biedt therapeutische behandelingen die niet tot het terrein van de reguliere traditionele Westerse geneeskunde behoren. De bloesemremedies zijn natuurlijke producten. Het zijn echter geen geneesmiddelen. Het gebruik hiervan is geheel voor eigen risico. De door de praktijk verzorgde therapie is geen vervanging voor de reguliere gezondheidszorg. Het consulteren van uw (behandelend) arts blijft onverkort noodzakelijk.

 

 

Intro

 

Touch for health

 

Bloesemtherapie

 

Voor welke klachten?

 

Producten bestellen

 

Consult

 

Links

 

Contact